аерокосмiчний
iнститут
національний авІаційний університет

Історія інституту

Історія аерокосмічного інституту починається з історії механічного (аерокосмічного) факультету. Пророчі слова М.Жуковського проте, що людина злетить, спираючись не на силу своїх м’язів, а на силу свого розуму, підтверджені сучасним розвитком авіації та космонавтики.
Сучасний літак – унікальне творіння вчених, конструкторів, інженерів та робітників. Недаром кажуть, що політ починається на землі.

Фахівців з виробництва, технічного обслуговування та ремонту літаків, авіаційних двигунів та вертольотів навчали в минулому на механічному та аерокосмічному, а сьогодні в аерокосмічному інституті.angar

Механічний факультет – ровесник національного авіаційного університету. Він був створений на базі авіаційного факультету Київського машинобудівного інституту Постановою Ради Народних Комісарів Союзу РСР, від 25 серпня 1933 року. З початку створення інститут мав назву – Київський авіаційний інститут (КАІ). Викладачі інституту та студенти но¬сили спеціальну форму працівників цивільного повітряного флоту.

Інститут мав чотири факультети: самольотний, моторний, експлуатаційний та наземних будівель. Оскільки факультети утвореного інституту готували інженерів-механіків то вважається, що з цього часу розпочалась довоєнна історія нинішнього аерокосмічного інституту.

Основним завданням довоєнного періоду діяльності факультету була підготовка інженерів-механіків по експлуатації літаків та двигунів. Всього за довоєнні роки на факультеті було підготовлено 810 інженерів-механіків.

З початком Великої Вітчизняної війни, інститут призупинив підготовку спеціалістів і матеріальна база інституту була евакуйована в М.Актюбінськ, Казахської РСР. Більшість студентів були переведені для подальшого навчання до навчальних закладів Військово-повітряних сил.

Діяльність аерокосмічного (механічного) факультету, а нині аерокосмічного інституту, в післявоєнний період офіційно була відновлена в 1947 році, в Київському інституті цивільного повітряного флоту ім. К.С.Ворошилова. В той час механічний факультет був в інституті єдиним.

З 1951 року по 1952 рік першим деканом механічного факультету працював А.Ф.Челноков. Потім в різний час внесли свій вклад у розвиток факультету декани: В.Я.Шипіль (1952 p. 1956 р.), Т.М.Башта (1956 p.- 1958 p.), Ю.І.Швець (1958 p.- 1960 p.), А.Я.Аляб’єв (1960 p. – 1965 p.), Л.П.Лозицький (1965 p. – 1967 p.), І.Г.Павлов (1967 p. — 1973 p.), М.О.Молочков (1973 p. -1976 p.), А.М.Гузій (1976 p. 1980 p.), В.В.Ушаков (1980 p. – 1986 p.), Ж.С.Черненко (1986 p. – 1994 p.).

3 1994 року факультет очолював кандидат технічних наук, професор Шевчук Віталій Серафимович. В.С.Шевчук випускник механіко-математичного факультету Національного університету ім. Т.Г.Шевченка. Науково-педагогічну діяльність на факультеті розпочав з 1960 року. Більше 25 років працював заступником декана. Працюючи останні десять років деканом, B.C. Шевчук зробив вагомий внесок у розвиток факультету в період реформування вищої освіти в Україні, зберіг та примножив науково-педагогічний колектив та історичні традиції факультету.

В різні роки заступниками декана працювали А.К.Янко, О.М.Переверзев, І.Г.Павлов, В.П.Сухарев, В.В.Кисляков, Ю.І.Луговець, В.С.Манзій, В.О.Закревський, О.О.Баркалов, В.Ф.Березльов, В.І.Лукін, В.В.Панін, Ю.С.Урбанський. Сьогодні заступниками декана працюють: Бородій В.М., Харченко О.В., Сидоренко О.Ю., Гуз Ю.Т., Єнчев С.В.
Аерокосмічний (в минулому механічний) факультет є родоначальним всього університету, тому, що саме з нього почалася історія НАУ на механічному факультеті Київського політехнічного інституту в 1921 році. На факультеті пройшли перші студентські роки, геніального вченого, академіка, конструктора космічних кораблів, двічі Героя Соціалістичної праці, Лауреата Державної премії Сергія Павловича Корольова. Гордістю факультету є випускники-організатори виробництва та державні діячі: відомий вчений і конструктор ракетно-космічних систем, академік В.Челомей; Лауреати Державної премії, доктори технічних наук: В.В.Крилов, Г.І.Майкопар, Я.М.Пархімовський, Н.Л.Вегера; Герой соціалістичної праці, генерал-полковник, заступник головнокомандуючого ВПС СРСР В.З.Скубілін; головний інженер повітряної армії – Куницький П.В.; заступники міністра цивільної авіації – І.Машківський, О.Аксьонов, О.Ємцов.

Сьогодні золотим фондом інституту є висококваліфікований склад викладачів, що включає 25 докторів наук, професорів та біля 100 кандидатів наук, доцентів із багатим науково-практичним досвідом, які працюють на двох факультетах.

До складу факультету «Літальних апаратів» входять кафедри:
- «Збереження льотної придатності авіаційної техніки» (була створена у 2002 році на базі кафедри “Технічної експлуатації ЛА та АД”), завідуючий кафедрою доктор технічних наук, професор С.О.Дмитрієв. В свій час кафедра була заснована в 1934 році, як кафедра технічної експлуатації та ремонту літаків і авіадвигунів;
- «Технологій відновлення авіаційної техніки», завідуючий кафедрою професор А.П.Кудрін (була створена в 2003 році на базі кафедри виробництва і ремонту літальних апаратів та авіаційного матеріалознавства. В свій час кафедра ремонту літаків та двигунів була заснована в 1954 році);
- «Конструкції літальних апаратів», завідуючий кафедрою доктор технічних наук, професор С.Р.Ігнатович кафедра розпочала свою історію з 1923 року на механічному факультеті Київського політехнічного інституту, де була створена авіаційна спеціалізація);
- «Гідро-газових систем», завідуючий кафедрою доктор технічних наук, професор Г.Й.Зайончковський (була створена в 1955 році);
- «Технологій аеропортів»,завідуючий кафедрою доктор технічних наук, професор О.А.Тамаргазін (історію розпочала з 1970 року );
- «Аеродинаміки та льотної експлуатації», завідуючий кафедрою доктор технічних наук, професор С.О.Іщенко (була створена в 1947 році, як кафедра аеродинаміки та конструкції літаків);

До складу механіко-енергетичного факультету входять кафедри:
- «Авіаційних двигунів», завідуючий кафедрою доктор технічних наук, професор М.С.Кулик (створена в 1933 році на моторному факультеті Київського авіаційного інституту);undefined
- «Механіки», завідуючий кафедрою доктор технічних наук, професор В.В.Астанін (була створена в 2001 році на базі кафедр опору матеріалів і кафедри теоретичної механіки. В свій час кафедра “Опору матеріалів” була створена в 1933 році);
- «Машинознавства», завідуючий кафедрою доктор технічних наук, професор М.В.Кіндрачук (створена в 2001 році на базі кафедри ТММ і ДМ). В свій час – кафедра ТММ і ДМ була створена в 1933 році;
- «Автоматизації та енергоменеджменту», завідуючий кафедрою доктор технічних наук, професор В.М. Шмаров  (створена в 2000 році на базі кафедр “Електрообладнання ЛА” та “Електрообладнання аеропортів”). В свій час кафедра була заснована в 1955 році під назвою “Електротехніка та електрообладнання літаків та аеропортів;
- «Теоретичної фізики», завідуючий кафедрою доктор технічних наук, професор П.О.Кондратенко. Кафедра фізики була організована в 1947 році. Сьогодні кафедра забезпечує на сучасному рівні загально-інженерну підготовку фахівців факультету літальних апаратів та механіко-енергетичного факультету.

Наукова школа “Тертя та зношування в машинах” була заснована професором Б.І.Костецьким, яку розвивали та продовжували: член-кореспонденти НАН України М.Л.Голего та О.Ф.Аксьонов, професор М.І.Богомолов, професор А.Я.Алябьев, професор П.В.Назаренко. За час існування школи підготовлено та захищено 24 докторських та більше 100 кандидатських дисертацій.
Наукова школа “Експлуатаційна надійність та довговічність літальних конструкцій”, яка була заснована членом-кореспондентом, доктором технічних наук, професором О.М.Пеньковим. Підготовлено 24 кандидати та З доктори технічних наук.

Наукову школу “Експлуатаційна надійність та довговічність авіаційних двигунів” заснував доктор технічних наук, професор Л.П.Лозицький, яку продовжували доктори технічних наук: професор А.М.Ветров та доктор технічних наук, професор М.С.Кулик. Підготовлено 52 кандидати наук та 11 докторів наук.
Розробка стратегій, методів та засобів “Підвищення ефективності льотної та технічної експлуатації повітряних суден” здійснювались науковою школою під керівництвом професора, доктора технічних наук Ж.С.Черненко. Підготовлені 10 докторів наук та 54 кандидатів наук.

Колектив наукової школи на чолі з професором, заслуженим діячем України, лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки О.В.Карлашовим досліджував широке коло питань, пов’язаних з деформацією, руйнуванням матеріалів та елементів авіаційних конструкцій. Результати комплексної роботи, що виконувалась спільно з АНТК ім.О.К.Антонова, були впроваджені в будівництво нових типів літаків та відмічені Державною премією України.

Наступна сторінка