Спеціальність

Галузь знань: 27 Транспорт
Спеціальність: 272 Авіаційний транспорт
Спеціалізація: Льотна експлуатація повітряних суден
Кваліфікація: 3143 Пілот (другий пілот)
Форма навчання: денна
Кандидати на дану спеціалізацію проходять первинну медичну комісію (сертифікацію) та професійний відбір, оскільки до стану здоров’я і професійно важливих якостей таких фахівців існують особливі вимоги (порядок і термін проходження яких визначені в Правилах прийому НАУ), а також тестування з фізичної підготовки. Навчання здійснюється на підставі відповідних Державних та галузевих стандартів освіти України.
Льотну підготовку студентів-пілотів (згідно з нормами ICAO та Спільним авіаційним вимогам (JAR-FCL), що використовуються європейськими державами) для отримання свідоцтва члена екіпажу, забезпечує Центр льотної підготовки (FTO), що має відповідний сертифікат, виданий Державною авіаційною службою України.
Для управління сучасними літаками пілот повинен бути не тільки бездоганно розвинений фізично, а також повинен мати високий рівень інтелекту, глибокі теоретичні знання, стійкі практичні навички. Підготовка такого роду спеціалістів містить в собі широкий спектр як загальноосвітніх, так і спеціальних дисциплін-конструкцію літаків і двигунів, льотну експлуатацію, аеродинаміку та динаміку польотів, повітряну навігацію, обслуговування повітряного руху та багато інших. Майбутня професія вимагає також високого рівня відповідальності, дисциплінованості, володіння англійською мовою.
Після закінчення навчання випускники отримують кваліфікацію «Пілот (другий пілот)», диплом про освіту державного зразка міністерства освіти і науки України. Державною авіаційною адміністрацією України видаються відповідні свідоцтва приватного пілота (PPL), свідоцтво комерційного пілота (CPL) літака з необхідними відмітками, що дають право польотів за приладами на багатодвигунних літаках.
Предмети у сертифікаті ЗНО: українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова.
Термін навчання: бакалавр – 4 роки
Матеріально-технічна база кафедри складається з:
Якісна підготовка фахівців потребує не лише висококваліфікованого професорсько-викладацького складу, але й сучасної навчально-матеріальної бази. Тому колективом кафедри створені і модернізуються сучасні навчальні та навчально-дослідні лабораторії.
Кафедра має дві навчальні аеродинамічні труби УТАД-1 (прямоточна), УТАД-2 (кільцева), а також велику аеродинамічну трубу ТАД-2 (прямоточна).
ТАД-2 являє собою аерозольну прямоточну аеродинамічну трубу, що є найбільшою в Україні аеродинамічною трубою малих швидкостей. У ній проводяться дослідження аеродинамічних та динамічних характеристик об’єктів аерокосмічного та загальнопромислового призначення на замовлення державних та комерційних установ.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року № 665-р аеродинамічній трубі ТАД-2 НАУ надано статус національного надбання України.
За кафедрою закріплені навчальні класи, два комп`ютерних класи для проведення практичних, лабораторних та самостійних робіт студентів. На заняттях демонструються фільми з курсу «Аерогідрогазодинаміка», «Динаміка польоту» та «Безпека польотів».
Для творчої праці на кафедрі обладнана бібліотека спеціальної літератури ім. проф. МХІТАРЯНА А.М., лабораторія аеродинамічних досліджень, комп’ютерний центр, майстерні виготовлення моделей. Винахідникам організовані спеціальні консультації.
За останні 5 років кафедра провела значну роботу з підготовки науково-педагогічних кадрів, у видавничій діяльності, в проведенні наукових досліджень.
На кафедрі ведеться активна підготовка наукових кадрів, як через аспірантуру так і через Інститут новітніх технологій.