Перелік предметів кафедри ТПФ

В секторі теоретичної фізики:

– фізика

 

В секторі прикладної фізики:

1 Атомна і ядерна фізика
2 Вакуумна техніка
3 Векторний та тензорний аналіз
4 Діагностика енергетичних об’єктів
5 Дискретний аналіз
6 Диференціальні рівняння
7 Електрика та магнетизм
8 Електродинаміка
9 Енергозберігаючі технології: джерела, перетворювачі і акумулятори енергії
10 Квантова механіка
11 Коливання та хвилі
12 Лінійна алгебра та аналітична геометрія
13 Математичне моделювання у фізиці
14 Математичний аналіз
15 Методи математичної фізики
16 Механіка
17 Молекулярна фізика
18 Нанорозмірні системи, діагностика, технології отримання
19 Наноструктури та нанотехнології
20 Обчислювальна техніка та програмування
21 Оптика
22 Основи метрології та сертифікації
23 Основи наукових досліджень
24 Основи радіоелектроніки
25 Плівки та нанокомпозити
26 Програмні засоби для рішення фізичних задач
27 Симетрія в фізиці
28 Синергетика
29 Спецрозділи хімії
30 Спецрозділи фізики плазми
31 Теоретична механіка
32 Теорія ймовірностей та математична статистика
33 Теорія планування експерименту
34 Теорія поля
35 Теорія функції комплексної змінної
36 Термодинаміка та статистична фізика
37 Фізика суцільних середовищ
38 Фізика твердого тіла
39 Фізика напівпровідників
40 Фізика неупорядкованих систем
41 Фізика плазми
42 Фізична електроніка
43 Фізичне матеріалознавство
44 Фізичний практикум
45 Фізико-хімічні методи
46 Числові методи