Перелік предметів кафедри ЗЛПАТ

1 курс
1. Аеродромна ознайомлювальна практика
2. Основи авіації та космонавтики
2 курс
1. Конструкція авіаційної техніки
2. Фахова аеродромна практика
3 курс
1. Авіаційна безпека
2. Авіаційна безпека /вибіркова/
3. Комп’ютерні системи забезпечення ЖЦ ПС
4. Людський фактор
5. Моделювання експлуатаційних процесів і систем ПС
6. Світова практика управління безпекою в авіації.
4 курс
1. Авіаційне законодавство
2. ДЕК
3. Дипломне проектування
4. Експлуатаційна документація (ICAO Doc.9760) /виб.
5. Експлуатаційно-виробнича практика
6. Методи діагностики авіаційної техніки
7. Надійність авіаційної техніки
8. Надійність ПС та систем їх обладнання.
9. Обслуговування повітряних суден
10. Основи авіаційної безпеки
11. Основи технічної діагностики
12. Рецензування дипломних проектів
13. Технічна експлуатація ПС
5 курс
1. Авіаційна безпека (оф.курс ІКАО 123/А, сB)
2. Авіаційна безпека для працівників а/к
3. Виробнича практика за фахом спеціалізації.
4. Діагностика та СК технічного стану ПС і АД /КП/
5. Діагностика та СК технічного стану ПС і АД /КР/
6. Інформаційні технології забезпечення процесів ТО АТ
7. Людський фактор в експлуатації АТ(ц.ІСАО №227)
8. Математичні методи моделювання та оптимізації систем і процесів.
9. Методи та засоби діагностування ПС та АД
10. Міжнародне та державне регулювання льотної придатності ПС
11. Науково-дослідна практика
12. Основи наукових досліджень
13. Підтримання ЛП ПС (ICAO D.9760)
14. Стандарти ICAO та Европейскі спільні АП
15. Технічне обслуговування конкретного типу ПС
16.Технічне обслуговування ПС і авіадвигунів.
17. Технічне обслуговування функціональних систем ПС
6 курс
1. Аеродромна практика на конкретному типі ПС
2. Виконання дипломного проекту
3. Виконання дипломної роботи
4. Науково-дослідна практика
5. Переддипломна практика
6. Рецензування дипломних проектів
7. Кваліфікаційний екзамен.
8. ДЕК