Перелік предметів кафедри ЗЛПАТ

Станом на 2018-2019 навчальний рік за яким здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»

1 курс

 1. Аеродромна ознайомлювальна практика.
 2.  Вступ до спеціальності.

2 курс

 1. Конструкція авіаційної техніки.
 2. Фахова аеродромна практика.

3 курс

 1. Людський фактор.
 2. Конструкція та технічне обслуговування функціональних систем повітряних суден.

4 курс

 1. Авіаційне законодавство.
 2. Експлуатаційна документація (ICAO Doc.9760) / вибірково.
 3. Надійність авіаційної техніки.
 4. Технічна експлуатація повітряних суден.
 5.  Основи технічної діагностики.
 6.  Технічна експлуатація повітряних суден
 7.  Процедури технічного обслуговування (Part 66 M-7-20) / вибірково.
 8. Спеціальні вимоги щодо льотної придатності
 9. Національні та міжнародні вимоги щодо програм технічного обслуговування.
 10. Експлуатаційно-виробнича практика.
 11. Дипломне проектування та захист дипломної роботи.

Станом на 2018-2019 навчальний рік за яким здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр»

1 курс

 1.  Міжнародне та державне регулювання льотної придатності повітряних суден.
 2. Основи наукових досліджень.
 3.  Підтримання льотної придатності повітряних суден (ICAO Doc. 9760).
 4. Авіаційна безпека (офіційний курс ICAO 123/авіакомпанія, секція S).
 5. Людський фактор в експлуатації авіаційної техніки (цирк. ІСАО №227).
 6. Технічне обслуговування конкретного типу повітряного судна.
 7. Діагностика та системи контролю технічного стану повітряних суден /КП/.
 8. Інформаційні технології забезпечення процесів технічного обслуговування авіаційної техніки.
 9. Системи та процедури сертифікації.
 10. Аеродромна практика на конкретному типі повітряного судна.

2 курс

 1. Науково-дослідна практика.
 2. Переддипломна практика.
 3. Кваліфікаційний екзамен.
 4. Виконання та захист дипломної роботи.