Спеціальності

Набір студентів на І курс навчання до Навчально-наукового Аерокосмічного інституту Національного авіаційного університету проводиться на два факультети: факультет літальних апаратів та механіко-енергетичний факультет.
Після закінчення четвертого курсу, студенти здають державний іспит або захищають бакалаврську роботу та отримують диплом “Бакалавра” за відповідним спеціальностями.
Бакалаври, бажаючи продовжити навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст”або освітнього ступеню “Магістр”, здають фаховий вступний іспит для зарахування на 5 курс для навчання за відповідною спеціалізацією:
На факультеті літальних апаратів навчання проводиться  спеціальностями:
Спеціальність:134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка ( “Авіа-та ракетобудування”).
Спеціалізація:  “Літаки та вертольоти”.
Спеціалізація: “Обладнання повітряних суден”.
Спеціальність: 272 Авіаційний транспорт( “Обслуговування повітряних суден”) (з можливістю проходженням повного курсу навчання англійською мовою)
Спеціалізація: “Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів”.
Спеціалізація: “Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів.

На механіко-енергетичному факультеті навчання проводяться за спеціальностями:
Спеціальність: 142 Енергетичне машинобудування (“Енергомашинобудування”)
Спеціалізація: “Газотурбінні установки і компресорні станції”.
Спеціальність:141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка( “Електротехніка та електротехнології”).
Спеціалізація:  “Енергетичний менеджмент”
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ( “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”).
Спеціалізація:  “Автоматика та автоматизація на транспорті”.
Спеціальність:105 Прикладна фізика та наноматеріали («Прикладна фізика»)
Спеціалізація:Прикладна фізика, більш детально натискні тут