Спеціальності

Набір студентів на I курс навчання до НН Аерокосмічного інституту Національного авіаційного університету проводиться за п’ятьма спеціальностями.
Предмети у сертифікаті ЗНО: українська мова та література; математика; фізика або іноземна мова.
Після закінчення четвертого курсу студенти отримують диплом “Бакалавра” за відповідною спеціальністю підготовки. Бакалаври, які бажають продовжити навчання за освітнім ступенем “Магістр”, здають фаховий вступний іспит.

Спеціальність:134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Спеціалізація:  “Літаки та вертольоти”.
Спеціалізація: “Обладнання повітряних суден”.
Спеціалізація: Композиційні матеріали і конструкції.

Спеціальність: 272 Авіаційний транспорт
Спеціалізація: “Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів”.
Спеціалізація: “Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів.
Спеціалізація: Льотна експлуатація повітряних суден.

Спеціальність: 142 Енергетичне машинобудування
Спеціалізація: “Газотурбінні установки і компресорні станції”.
Спеціальність:141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Спеціалізація:  “Енергетичний менеджмент”
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Спеціалізація:  “Автоматика та автоматизація на транспорті”.
Спеціальність:105 Прикладна фізика та наноматеріали 
Спеціалізація:Прикладна фізика, більш детально натискні тут

Спеціальність: 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»
Спеціалізація: «Якість, стандартизація та сертифікація» (5 курс)