Спеціальності

Набір студентів на I курс навчання до НН Аерокосмічного інституту Національного авіаційного університету проводиться за п’ятьма спеціальностями.
Предмети у сертифікаті ЗНО: українська мова та література; математика; фізика або іноземна мова.
Після закінчення четвертого курсу студенти отримують диплом “Бакалавра” за відповідною спеціальністю підготовки. Бакалаври, які бажають продовжити навчання за освітнім ступенем “Магістр”, здають фаховий вступний іспит та іноземну мову.

Спеціальність:134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Спеціалізація:  “Літаки та вертольоти”.
Спеціалізація: “Обладнання повітряних суден”.
Спеціалізація: Композиційні матеріали і конструкції.

Спеціальність: 272 Авіаційний транспорт
Спеціалізація: “Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів”.
Спеціалізація: “Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів.
Спеціалізація: Льотна експлуатація повітряних суден.

Спеціальність: 142 Енергетичне машинобудування
Спеціалізація: “Газотурбінні установки і компресорні станції”.
Спеціалізація: 142.4 “Проектування механотронних систем установок альтернативних джерел енергії”.
Спеціальність:141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Спеціалізація:  “Енергетичний менеджмент”
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Спеціалізація:  “Автоматика та автоматизація на транспорті”.
Спеціальність:105 Прикладна фізика та наноматеріали 
Спеціалізація:Прикладна фізика, більш детально натискні тут

Спеціальність: 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»
Спеціалізація: «Якість, стандартизація та сертифікація» (5 курс)