Спеціальність кафедри МАШ

Спеціалізація: «Якість, стандартизація та сертифікація»
Спеціальність: 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»image002
Галузь знань: 15 «Автоматизація та приладобудування»
Форми навчання: денна, заочна.
Термін навчання: 1,5 роки – ОС «Магістр».

Набір студентів здійснюється на 5-й курс за програмою підготовки фахівців  ОС «Магістр». Приймаються особи з базовою («Бакалавр») або повною («Спеціаліст», «Магістр») вищою освітою будь-якого напряму підготовки.
Фахівці цієї спеціальності здатні вирішувати наступні теоретичні та практичні проблеми:image004

 • розроблення та впровадження системи управління якістю на підприємствах;
 • запровадження та реалізація на практиці системи моніторингових досліджень та внутрішніх стандартів у сфері стандартизації, сертифікації, управління якістю продукції та послуг;
 • участь у створенні нових видів товарів, продimage006укції та нових технологічних процесів на підприємстві, виведенні їх на внутрішній та зовнішній ринки;
 • контроль виконання робіт із стандартизації, сертифікації та управління якістю продукції структурними підрозділами;
 • реалізація інтеграційних процесів стратегічної політики підприємств, міжнародних норм та стандартів з якості;
 • проведення аналізу та оцінювання поточної діяльності підприємств у сфері управління якістю;
 • розроблення документів та положень щодо процесів стандартизації та сертифікації; оцінювання результатів впровадження системи управління якістю;

Профілюючі дисципліни: стандартизація продукції та послуг; сертифікація продукції та послуг; менеджмент якості; метрологічне забезпечення процесів управління якістю; інформаційні технології у сфері управління якістю, стандартизації та сертифікації; сертифікація персоналу; управління діяльністю підприємства; основи наукових досліджень; соціальна та екологічна відповідальність; стратегічне управління персоналом; аудит у сфері якості; процеси та системи управління якістю в авіації.

Студенти денної форми навчання мають можливість проходити переддипломну практику за кордоном (м. Люблін, Республіка Польща, Люблінський політехнічний інститут).

Після закінчення навчання за випускник може працювати в установах, організаціях, на підприємствах різних форм власності будь-якої галузі народного господарства і може обіймати такі посади:image008

 • керівник установи (структурного підрозділу) стандартизації, сертифікації та якості; фахівець із стандартизації;
 • фахівець із сертифікації;
 • фахівець із стандартизації, сертифікації та якості;
 • фахівець із якості;
 • менеджер (управитель) систем якості;
 • аудитор систем якості;
 • професіонал з безпеки та якості;
 • інженер з якості.

Для вступу необхідно подати такі документи:image010

 1. Заяву.
 2. Диплом про освіту, додаток до диплому (ксерокопія).
 3. Шість фотокарток розміром 3×4 см.
 4. Паспорт та його ксерокопію.
 5. Ксерокопію ідентифікаційного коду.

Більш детальну інформацію можна отримати за адресою:
03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, НАУ,
корпус 2, кімн. 408; консультації за тел. 406-74-14,
066-166-38-43(Мельник Володимир Борисович),
067-599-65-05; 093-898-30-86 (Радько Олег Віталійович)
е-mail: nau_quality@ukr.net

image012