Спеціальність кафедри ТПФ

 ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

Запрошуємо на навчання за спеціальністю
105 “ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ”
з гарантованим працевлаштуванням у закладах, де потрібен високий інтелектуальний потенціал. Стипендія за спеціальністю  “Прикладна фізика ” на 15 % вища,  чим на інших спеціальностях, існують іменні стипендії. Студенти забезпечуються гуртожитком.
Мета навчання: підготовка студентів до праці на наукоємних виробництвах та до наукової діяльності на базі сучасних освітніх і наукових технологій, які формують у випускників навички та вміння системного самостійного набуття фахових знань

Кафедра здійснює підготовку «Бакалавр» спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»
«Магістр» спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»
Галузь знань 10 «Природничі науки»
Спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»
Освітня програма Прикладна фізика
Форма навчання денна
Тривалість навчання  «Бакалавр» – 4 роки
 «Магістр» – 1,5 роки

Магістри здатні працювати в підприємствах з розробки та сертифікації літаків, серійного виробництва, доопрацювання та технічного обслуговування в процесі експлуатації вироблених літаків; підприємствах з розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів; промислових газотурбінних установок; ракетно-космічних систем, а також мають можливість продовжити навчання в аспірантурі Національної академії наук України та НАУ.
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ФІЗИКА ЕНЕРГОСИСТЕМ
Актуальність підготовки фахівців обумовлена необхідністю використання альтернативних джерел енергії, оскільки існуючі запаси широковживаних енергоносіїв є вичерпними і спостерігається світова тенденція до їх подорожчання. Навчання передбачає вивчення фізичних явищ та новітніх технологій у нетрадиційній та екологічній енергетиці, процесів генерації, накопичення та перетворення усіх видів енергії, засобів контролю, діагностики та систем керування енергетичним обладнанням.
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
ФІЗИКА НАНОСИСТЕМ ТА НАНОТЕХНОЛОГІЙ
Спеціалізація пов’язана з одним із найбільш актуальних напрямів розвитку сучасної фізики і базується на впровадженні нанорозмірних об’єктів у всіх галузях науки і техніки

  • Розробка технологій отримання матеріалів медико-біологічного та екологічного призначення, зокрема, матеріалів на основі апатитів (аналогів мінералу кістки).

На основі фундаментальних досліджень атомної, електронної будови та властивостей сполук апатитного ряду розроблено низку лікарських препаратів, які впроваджено        у практику

  • Розробка технології одержання гібридних вірус-неорганічних конструкцій на основі вірусу тютюнової мозаїки і наночастинок металів, перспективних для використання в якості матеріалів для наноелектроніки та медицини.
  • Полімерні нанокомпозити для енергетики

Розроблено нанокомпозиційні матеріали (ВНТ-вуглецеві нанотрубки) для виготовлення елементів енергетичного обладнання з покращеними теплоізоляційними властивостями

  • Новітні методи оптичної візуалізації сітківки ока

Представлено останні дослідження вітчизняних провідних вчених в області розвитку методів оптичної візуалізації та тест-контролю (самоконтролю) сітківки ока

  • Перетворення сонячної енергії в електричну. Сформульовано фізичний принцип емісійного перетворення концентрованої сонячної енергії в електричну при температурах < 600 º С

Підготовка студентів-фізиків на кафедрі здійснюються високопрофесійним колективом досвідчених викладачів та науковців, в тому числі, докторів наук, професорів з провідних установ Національної академії наук України

Отримані знання закріплюються у навчальних і наукових лабораторіях кафедри та інститутів НАН України.

Дослідницька робота студентів кафедри починається з другого курсу, що сприяє розвитку їхнього наукового мислення та становленню наукової діяльності, розширює можливості працевлаштування.

НАПРЯМИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ:

  • наноелектроніка та IT-технології: створення чипів пам’яті з високою щільністю запису, сенсорних елементів різного призначення, систем технологічного контролю для сучасного радіонавігаційного, локаційного обладнання та засобів зв´язку літаків та наземних комплексів управління повітряним рухом;
  • новітні матеріали для авіабудування: дослідження теплофізичних характеристик, закономірностей структуроутворення та аналізу методів отримання полімерних мікро- та нанокомпозитів, орієнтованих на виготовлення різних елементів теплоенергетичного обладнання повітряних суден наприклад, фюзеляжів вітчизняних літаків типу Ан-148 та Ан-158, складових авіаційних та ракетних двигунів, авіаційних гвинтів, безпілотних літальних апаратів. Розробка технологій отримання тонких, легких та прозорих плівок нанокомпозита для захисту льотного персоналу від УФ-випромінення;
  • нетрадиційна енергетика: розробка та дослідження характеристик перетворювачів сонячної енергії в електричну для бортового живлення ракетно-космічних станцій, зокрема емісійних з використанням вуглецевих нанотрубок;
  • інноваційна медицина: створення приладів без контактного контролю здоров’я льотного персоналу (тест-контролю сітківки ока) та наноматеріалів для транспорту біологічно активних компонентів, та аналогів мінералу людської кістки

 Спеціальність 105 „Прикладна фізика та наноматеріали” надає освіту для розробки нових напрямів у галузі наукоємних технологій та способів їх реалізації.

Детальну інформацію про навчання можна отримати на сайті кафедри теоретичної та прикладної фізики       

Питання можна направляти на e-mail: ktpf5555@ukr.net

та (044) 406-68-65, адреса: *03058, м. Київ, пр. Комарова, 1