Спеціальність кафедри ТПФ

Галузь знань:
10 Природничі науки
Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Спільно з провідними вченими відділення фізики НАНУ готуємо фахівців з сучасної фізики в галузях енергетичних систем та наноматеріалів. Студенти поглиблено вивчають мікроелектроніку, нанооптику, фотоніку, волоконну оптику, нано- та біоколоїдну хімію, альтернативні джерела енергії.
Фахівці даної спеціальності працевлаштовуються в розгалуженій структурі науково-дослідних інститутів НАНУ та інших промислових підприємствах.
Форма навчання: денна
Предмети у сертифікаті ЗНО: українська мова та література; математика; фізика.
Термін навчання: бакалавр – 4 роки; магістр – 1,5 роки.
Контактна інформація: тел. 406-79-38.
 105 “ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ”
з гарантованим працевлаштуванням у закладах, де потрібен високий інтелектуальний потенціал. Стипендія за спеціальністю  “Прикладна фізика ” на 20 % вища,  чим на інших спеціальностях, існують іменні стипендії.
Мета навчання: підготовка студентів до праці на наукоємних виробництвах та до наукової діяльності на базі сучасних освітніх і наукових технологій, які формують у випускників навички та вміння системного самостійного набуття фахових знань

Кафедра здійснює підготовку «Бакалавр» спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»
«Магістр» спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»
Галузь знань 10 «Природничі науки»
Спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»
Спеціалізація Прикладна фізика
Форма навчання денна
Тривалість навчання ОС «Бакалавр» – 4 роки
ОС «Магістр» – 1,5 роки

Магістри спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» готуються за напрямами «Фізика енергосистем» та «Фізика наносистем та нанотехнологій». Здатні працювати в підприємствах з розробки та сертифікації літаків, серійного виробництва, доопрацювання та технічного обслуговування в процесі експлуатації вироблених літаків; підприємствах з розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів; промислових газотурбінних установок; ракетно-космічних систем, а також підприємствах народного господарства, та мають можливість продовжити навчання в аспірантурі Національної академії наук України та НАУ.
 
Підготовка студентів-фізиків на кафедрі здійснюються високопрофесійним колективом досвідчених викладачів та науковців в тому числі докторів наук, професорів з провідних установ Національної академії наук України
Отримані знання закріплюються у навчальних і наукових лабораторіях кафедри та інститутів НАНУ.
Дослідницька робота студентів кафедри починається з другого курсу, що сприяє розвитку їхнього наукового мислення та становленню наукової діяльності, розширює можливості працевлаштування.
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
ФІЗИКА НАНОСИСТЕМ ТА НАНОТЕХНОЛОГІЙ
Спеціалізація пов’язана з одним із найбільш актуальних напрямів розвитку сучасної фізики і базується на впровадженні нанорозмірних об’єктів у всіх галузях науки і техніки.

  • Розробка технологій отримання матеріалів медико-біологічного та екологічного призначення, зокрема, матеріалів на основі апатитів (аналогів мінералу кістки). На основі фундаментальних досліджень атомної, електронної будови та властивостей сполук апатитного ряду розроблено низку лікарських препаратів, які впроваджено у практику. Запропоновано застосування нанодисперсного апатиту в якості матриць для захоронення радіоактивних відходів
  • Розробка технології одержання гібридних вірус-неорганічних конструкцій на основі вірусу тютюнової мозаїки і наночастинок металів, перспективних для використання в якості матеріалів для наноелектроніки та медицини. Зокрема, для створення дешевих чипів пам’яті з високою щільністю запису, сенсорних елементів різного призначення, систем технологічного контролю, транспорту біологічно активних компонентів у медицині, наноконденсаторів
  • Полімерні нанокомпозити для енергетики Розроблено нанокомпозиційні матеріали (ВНТ -вуглецеві нанотрубки) для виготовлення елементів енергетичного обладнання з покращеними теплоізоляційними властивостями. ВНТ можна застосовувати для виготовлення трубопроводів різних енергетичних систем

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ФІЗИКА ЕНЕРГОСИСТЕМ
Актуальність підготовки фахівців обумовлена необхідністю використання альтернативних джерел енергії, оскільки існуючі запаси широковживаних енергоносіїв є вичерпними і спостерігається світова тенденція до їх подорожчання. Навчання передбачає вивчення фізичних явищ та новітніх технологій у нетрадиційній та екологічній енергетиці, процесів генерації, накопичення та перетворення усіх видів енергії, засобів контролю, діагностики та систем керування енергетичним обладнанням
Перетворення сонячної енергії в електричну. Сформульовано фізичний принцип емісійного перетворення концентрованої сонячної енергії в електричну при температурах < 600 º С
НАПРЯМИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ:

  • наноелектроніка: створення чипів пам’яті з високою щільністю запису, сенсорних елементів різного призначення, систем технологічного контролю для сучасного радіонавігаційного, локаційного обладнання та засобів зв´язку літаків та наземних комплексів управління повітряним рухом;
  • авіаційне матеріалознавство: дослідження теплофізичних характеристик, закономірностей структуроутворення та аналізу методів отримання полімерних мікро- та нанокомпозитів, орієнтованих на виготовлення різних елементів промислового теплоенергетичного обладнання, в тому числі, і повітряних суден, наприклад, фюзеляжів вітчизняних літаків типу Ан-148 та Ан-158, складових авіаційних та ракетних двигунів, авіаційних гвинтів, безпілотних літальних апаратів. Розробка технологій отримання тонких, легких та прозорих плівок нанокомпозита для захисту льотного персоналу від УФ-випромінення, а також документів, творів мистецтва тощо;
  • авіаційна енергетика: розробка та дослідження характеристик емісійних перетворювачів (з використанням вуглецевих нанотрубок) сонячної енергії в електричну для бортового живлення ракетно-космічних станцій, а також промислового призначення;

авіаційна медицина: створення приладів без контактного контролю здоров’я льотного персоналу; наноматеріалів для транспорту біологічно активних компонентів та аналогів мінералу людської кістки.

Детальну інформацію про умови вступу та навчання можна отримати на сайті кафедри теоретичної та прикладної фізики НН Аерокосмічного інституту НАУ nau.edu.ua.
Питання можна направляти на email:
ktpf5555@ukr.net та ((044) 406-68-65,
адреса: *03058, м. Київ,пр. Комарова, 1