Лабораторії кафедри ТВВАТ

До матеріальної бази кафедри входять: 10 спеціалізованих навчальних лабораторій, в тому числі 5 на філіях кафедр.

Навчальні лабораторії:

відновлення авіаційних двигунів,

відновлення літальних апаратів,

дефектоскопії,

матеріалознавства,

комп’ютерний клас,

технології конструкційних матеріалів.

Науково-дослідні лабораторії:

лабораторія поверхневого зміцнення,

лабораторія триботехнічних випробувань,

лабораторія трибоспектрального аналізу,

лабораторія неруйнівного контролю.

Окрім цього на кафедрі діє навчально-виробничий центр «Прогрес» та історико-біографічний кабінет на честь Генерального авіаційного конструктора О. К. Антонова.

Практичні та лабораторні заняття на філіях кафедри проводяться в спеціалізованих лабораторіях, які оснащені необхідним обладнанням, стендами.

Філії кафедри на заводі № 410 ЦА та заводі “Авіант” дають можливість майбутнім фахівцям за час навчання в університеті відчути реальні умови авіаційного підприємства з ремонту чи виробництва авіаційної техніки, знайти на майбутнє своє місце як фахівця, в житті.

На філії кафедри заводу 410 ЦА діє науково-дослідна лабораторія “Триботехнічних досліджень”.

Одним з основних напрямків роботи науково-дослідної лабораторії є розробка і впровадження сучасних технологічних методів підвищення контактної міцності при відновленні деталей авіаційної техніки. При цьому важливе значення має експертна оцінка експлуатаційної якості матеріалів і покриттів, що використовуються при ремонті деталей, комплексне дослідження їх фізико-механічних і триботехнічних властивостей. При цьому вирішуються наступні завдання:

– розробка технологій відновлення деталей авіаційної техніки, дослідження ефективності використання сучасних і перспективних покриттів на деталях авіаційної техніки, які працюють при значних питомих навантаженнях в умовах сухого тертя;

– дослідження фізико-механічних властивостей конструкційних матеріалів та покриттів;

– дослідження та оцінка впливу мастил на триботехнічні характеристики вузлів тертя.

Лабораторія “Триботехнічних досліджень” має у своєму розпорядженні оригінальні машини, установки, прибори та методики, які дозволяють проводити оцінку триботехнічних характеристик матеріалів та покриттів з урахуванням умов експлуатації.