Лабораторії кафедри КЛА

На кафедрі функціонує наукова лабораторія «Міцність та ресурс літальних апаратів»:

Структурно лабораторія складається із двох підрозділів:
– Лабораторії діагностики міцності й прогнозування ресурсу літальних апаратів;
– Лабораторії нанотестування поверхні

 ЛАБОРАТОРІЯ ДІАГНОСТИКИ МІЦНОСТІ Й ПРОГНОЗУВАННЯ РЕСУРСУ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

У 1957 році член-кореспондент АН УРСР, доктором технічних наук, професором Пеньковим Олександром Михайловичем була заснована науково-дослідна лабораторія експлуатаційної надійності та довговічності конструкцій літаків.
Лабораторія займалась вивченням проблеми втоми та проводила широкомасштабні льотні і стендові випробування літаків та їх агрегатів в тісному контакті з Центральним аерогідродинамічним інститутом, Сибірським науково-дослідним інститутом авіації, дослідно-конструкторськими бюро О.К. Антонова та А.М. Туполева, Державним науково-дослідним інститутом Цивільної авіації (ДержНДІЦА). Провідні фахівці – к.т.н. Радченко О.І. та к.т.н. Урбанський Ю.С.
У 1983 році лабораторія перебазувалася у навчальний корпус № 11, де продовжувались дослідження за цим напрямком.

 

З 2000 року керівництво науково-дослідною лабораторією здійснює доктор технічних наук, професор Ігнатович Сергій Ромуальдович.
Напрямки наукових досліджень лабораторії:
– теоретичні основи, методичне забезпечення та нові апаратурні засоби діагностики міцності авіаційних конструкцій з застосуванням MEMS/NEMS – технологій.
– нові методи визначення залишкового ресурсу авіаційних конструкцій.
Провідним фахівцем лабораторії є доктор технічних наук, професор Карускевич М.В.
Лабораторія проводить фундаментальні і прикладні дослідження, спрямовані на забезпечення експлуатаційної надійності і довговічності авіаційної техніки; втомні випробування елементів авіаційних конструкцій і зразків авіаційних конструкційних матеріалів на замовлення наукових і проектних організацій, підприємств промисловості. Стандартне і оригінальне випробувальне обладнання дозволяє проводити випробування в широкому діапазоні умов навантажування.

ЛАБОРАТОРІЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ

У 2006 році доктором технічних наук, професором Ігнатовичем Сергієм Ромуальдовичем була заснована лабораторія нанотехнологій.
Основна задача лабораторії пов’язана зі створенням методичних основ і апаратурного забезпечення дослідження особливостей поверхневих шарів матеріалів і конструкцій в нанометричному масштабі.
Крім того, розробляються методології діагностики міцності конструкцій на базі дослідження фізико-механічних особливостей поверхневих шарів матеріалів (мікротвердість, мікро деформування, мікро повзучість, топографія).
Напрямки наукових досліджень лабораторії:
– дослідження поверхонь методом обробки послідовності інтерференційних даних при частково когерентному освітленні;
– дослідження мікротвердості, вивчення особливостей мікродеформування матеріалів по кінетиці заглиблювання індентора,
– реєстрування мікроповзучості матеріалів, вимірювання параметрів пружності матеріалів.
Провідним фахівцем є старший науковий співробітник, кандидат технічних наук Закієв І.М.

 

Лабораторія нанотехнологій сприяє удосконаленню учбового процесу в університеті шляхом широкого залучення професорсько-викладацького складу і студентів до виконання науково-дослідних робіт, використання результатів завершених досліджень в учбовому процесі.
Розробки лабораторії беруть участь у роботі виставок наукових досягнень, де викликають велику зацікавленість серед дослідників різних наукових сфер.

 

Дисципліни, які вивчаються в лабораторії:
1. Конструкція та міцність літальних апаратів.
2. Міцність та ресурс ПС.
3. Діагностика й моніторинг втомного пошкодження конструкцій ЛА