Кадровий склад ТА

ТамаргазінТАМАРГАЗІН Олександр Анатолійович
завідувач кафедри (доктор технічних наук, професор)

У 1990 році закінчив механічний факультет Київського інституту інженерів цивільної авіації за спеціальністю «Експлуатація літальних апаратів та двигунів».
Працював в КІІЦА в науково-дослідній лабораторії кафедри авіаційних двигунів на посадах інженера, молодшого наукового співробітника.
В 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Статистичний контроль і прогнозування показників надійності авіаційних газотурбінних двигунів у процесі експлуатації» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.14 «Експлуатація повітряного транспорту».
Після захисту дисертації працював в КМУЦА на посадах старшого наукового співробітника кафедри авіаційних двигунів, начальника відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення науково-дослідної частини університету. У 2002 році захистив дисертацію на тему «Розробка методів оцінки ефективності і вдосконалення керування системою технічного обслуговування пасажирських літаків» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».
З 2002 р. по 2005 р. працював заступником директора Інституту ІКАО Національного авіаційного університету.
З 2006 р. – професор кафедри авіаційних двигунів.
З 24 квітня 2008 р. – завідувач кафедри технологій аеропортів
Викладає навчальні дисципліни: «Чисельні методи та програмування в інженерних розрахунках», «Основи прикладних інженерних технологій», «Математичне моделювання конструктивних елементів та систем авіаційної наземної техніки», «Ймовірнісне моделювання технічної експлуатації авіаційної наземної техніки», «Математичні моделі технологічних процесів в аеропорту», «Комп′ютерні технології проектування авіаційної наземної техніки та обладнання аеропортів».
Напрям наукової роботи: експлуатація авіаційної техніки.
Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

БіляковичБІЛЯКОВИЧ Олег Миколайович
професор (кандидат технічних наук, доцент)
Закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації у 1987 р. за спеціальністю «Експлуатація повітряного транспорту».
До початку роботи в Національному авіаційному університеті працював у Державному міжнародному аеропорту «Бориспіль».
В університеті працює з 1989 р.
У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив забрудненості трансмісійних олив на мастильну дію та стан поверхневих шарів трибосполучень».
З 2010 р. професор кафедри технологій аеропортів НАУ.
Викладає навчальні дисципліни: «Експлуатація авіаційної наземної техніки та технологічного обладнання аеропорту», «Сертифікація аеропортів та авіаційної наземної техніки», «Технічна експлуатація авіаційної наземної техніки».
Напрям наукової роботи: дослідження в галузі інженерії поверхні, ефективності функціонування та сертифікації авіаційної наземної техніки, аеропортів і аеропортових служб.
Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць ( з них 3 монографії та підручник).

ВарюхноВАРЮХНО Володимир Васильович
доцент (кандидат технічних наук, доцент)
У 1977 році закінчив механічний факультет Інституту інженерів цивільної авіації за спеціальністю «Експлуатація літаків та авіаційних двигунів».
З того ж року почав працювати на посаді інженера кафедри технології ремонту та виробництва повітряних суден та авіаційних двигунів.
У 1984 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Трибоспектральний аналіз вторинних структур поверхневих шарів деталей авіаційної техніки».
Викладає навчальні дисципліни:«Авіаційна наземна техніка», «Технологічне проектування підрозділів аеропорту».
Напрям наукової роботи: розробка приладів та методик аналізу стану поверхневих шарів та моделювання складних систем і процесів.
Автор понад 100 наукових та навчально-методичних працьі 16 авторських свідоцтв.

КулінічКУЛІНІЧ Олексій Васильович
доцент (кандидат технічних наук, доцент)
Закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації у 1971 році за спеціальністю «Експлуатація літаків та авіаційних двигунів».
В університеті працює з 1965 року.
Захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження процесів тертя і розробка рекомендацій щодо підвищення зносостійкості матеріалів, які працюють у газоподібному водні».
Викладає навчальні дисципліни:«Конструкція енергоустановок авіаційної наземної техніки», «Спеціальне та спеціалізоване обладнання аеропортів».
Напрям наукової роботи: тертя та зношування конструкційних матеріалів у газовому середовищі та середовищі трансмісійних олив.
Автор понад 100 навчально-методичних та наукових праць.

ОлефірОЛЕФІР Олексій Ігорович
доцент (кандидат технічних наук, доцент)
Закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації у 1979 році за спеціальністю «Експлуатація літаків та авіаційних двигунів».
Працював в конструкторському бюро ім. О.К.Антонова.
В університеті працює з 1988 року.
Захистив кандидатську дисертацію у 1986 році на тему«Вплив аеродинамічних втрат, обумовлених зовнішніми формами автопоїзда, на опір його руху».
Викладає навчальні дисципліни:«Теорія і конструкція базових шасі авіаційної наземної техніки».
Напрям наукової роботи: дослідження динаміки руху транспортних засобів.
Автор понад 100 навчально-методичних та наукових праць.

ЩербинаЩЕРБИНА Дмитро Олександрович
доцент (кандидат технічних наук, доцент)
В 1969 р. закінчив механічний факультет Київського інституту інженерів цивільної авіації за спеціальністю «Експлуатація літаків та авіаційних двигунів».
З того ж року почав працювати на посаді асистента кафедри технології ремонту та виробництва повітряних суден та авіаційних двигунів.
Захистив, у 1975 році кандидатську дисертацію на тему «Дослідження структурно-енергетичних особливостей зношування металів при фретінг-корозії».
Викладає навчальні дисципліни:«Техніка аеропортів».
Напрям наукової роботи: зношування в машинах, сертифікації, експлуатації і вдосконалення конструкції авіаційної наземної техніки.
Автор понад 100 навчально-методичних та наукових праць.

КобаКОБА Віктор Петрович
доцент (доцент НАУ)
На кафедрі працює з 1970 року.
Викладає навчальні дисципліни:«Безпека наземного обслуговування повітряних суден та безпека польотів», «Технологічне проектування підрозділів аеропорту», «Авіаційна наземна техніка».
Напрям наукової роботи: дослідження низькотемпературних властивостей авіаційних пально-мастильних матеріалів.
Автор 68 навчально-методичних та наукових праць.

ЛичикЛИЧИК Віктор Іванович
доцент (доцент НАУ)
У 1978 році закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю «Технічна експлуатація повітряного транспорту».
В університеті працює з 1978 року.
Викладає навчальні дисципліни: «Аеропорти та їх експлуатація», «Будівельна техніка», «Техніка для будівництва аеропортів та аеродромів».
Напрям наукової роботи: експлуатація авіаційної наземної техніки.
Автор понад 60 навчально-методичних та наукових праць.

КузьменкоКУЗЬМЕНКО Тетяна Іванівна
старший викладач
Закінчила Київський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю «Експлуатація літаків та авіаційних двигунів».
З 1979 року працювала на посаді інженера на кафедрі технічної експлуатації засобів зберігання, транспортування та заправки пально-мастильних матеріалів.
З 1995 р. на викладацькій роботі.
Викладає навчальні дисципліни: «Функціонування аеропортів та аеропортові технології».
Напрям наукової роботи: ресурсозберігаючі технології в аеропорту.
Автор понад 80 навчально-методичних та наукових праць.

ДовгальДОВГАЛЬ Андрій Григорович
доцент (кандидат технічних наук)
У 2002 р. з відзнакою закінчив Аерокосмічний факультет Національного авіаційного університету за спеціальністю «Технічна експлуатація літальних апаратів та авіадвигунів».
В університеті працює з 2003 року.
Викладає навчальні дисципліни:«Технічна експлуатація АНТ», «Безпека наземного обслуговування повітряних суден та безпека польотів», «Технологічне проектування підрозділів аеропорту», «Авіаційна наземна техніка».
У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему «».
Напрям наукової роботи:відновлення та підвищення зносостійкості трибосполучень.
Автор понад 37 навчально-методичних та наукових праць.

ХарченкоХАРЧЕНКО Олена Василівна
старший викладач
У 2003 році з відзнакою закінчила факультет аеропортів Національного авіаційного університету за спеціальністю «Технології та технологічне обладнання аеропортів». В тому ж році отримала диплом з відзнакою Інституту післядипломного навчання за спеціальністю «Менеджмент зовнішньо економічної діяльності підприємств».
В Національному авіаційному університеті працює з 2002 року.
З 2005 р. по 2015 р. працювала на посаді асистента кафедри технологій аеропортів
З 2015 року старший викладач кафедри технологій аеропортів.
З 2006 року заступник декана факультету літальних апаратів Аерокосмічного інституту.
Викладає навчальні дисципліни: «Експлуатація авіаційної наземної техніки та технологічного обладнання аеропорту».
Напрям наукової роботи: тертя та зношення в машинах.
Автор 15 наукових та навчально-методичних праць.

СтороженкоСТОРОЖЕНКО Марина Сергіївна
доцент (кандидат технічних наук, доцент)
В 2006 році з відзнакою закінчила факультет літальних апаратів Національного авіаційного університету за спеціальністю «Технології та технологічне обладнання аеропортів». З 2006 по 2009 рік навчалась в аспірантурі НАУ.
На кафедрі працює з 2009 року.
Викладає навчальні дисципліни: « Технічна експлуатація авіаційної наземної техніки», «Автоматизація технологічних процесів в аеропортах», «Конструкція енергоустановок авіаційної наземної техніки», «Сертифікація аеропортів авіаційної наземної техніки та персоналу».
Напрям наукової роботи: зносостійкість композиційних матеріалів та покриттів на основі тугоплавких сполук титану.
Автор 19 наукових та навчально-методичних праць і 1 авторського свідоцтва.

ПугачевськаПУГАЧЕВСЬКА Євгенія Петрівна
доцент (кандидат технічних наук)
На кафедрі почала працювати з 2004 р. на посаді інженера.
В 2007 році з відзнакою закінчила факультет літальних апаратів Національного авіаційного університету за спеціальністю «Технології та технологічне обладнання аеропортів”.
З вересня 2007 року асистент кафедри. В цьому ж році отримала наукову ступінь «Кандидат технічних наук НАУ».
В 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «».
Викладає навчальні дисципліни: «Технології та обладнання паливозабезпечення», «Функціонування аеропортів та аеропортові технології».
Напрям наукової роботи: інженерія поверхонь та реновація виробів.
Автор 14 наукових та навчально-методичних праць і 2 авторського свідоцтва.

КурбетКУРБЕТ Лідія Вікторівна
асистент
У 2001 році з відзнакою закінчила факультет аеропортів Національного авіаційного університету за спеціальністю «Технології та технологічне обладнання аеропортів”.
В університеті працює з 2001 року.
Проводить практичні та лабораторні заняття з дисциплін: «Технології наземного обслуговування повітряних суден», «Основи прикладних інженерних технологій», «Чисельні методи та програмування в інженерних розрахунках», «Ймовірністне моделювання технічної експлуатації авіаційної наземної техніки», «Комп′ютерні технології проектування авіаційної наземної техніки та обладнання аеропортів», «Математичні моделі технологічних процесів в аеропорту», «Авіаційна наземна техніка».
Напрям наукової роботи: тертя та зношування в машинах.
Автор 6 наукових та навчально-методичних праць і 4 авторського свідоцтва.