Кадровий склад кафедри ЗЛПАТ

Попов Олександр Вікторович
к.т.н., доцент, завідувач кафедри
Народився у 1975 р. у м. Болград, Одеської області. Закінчив: Слов’янський авіаційно-технічний коледж ЦА у 1995 р., магістратуру НАУ у 2001 р. З 2001 р. асистент кафедри збереження льотної придатності авіаційної техніки. У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Діагностування проточної частини авіаційних турбореактивних двоконтурних двигунів» за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту.
З 2009 року – доцент кафедри збереження льотної придатності авіаційної техніки.
З 2018 року – завідувач кафедри збереження льотної придатності авіаційної техніки.
Загальний трудовий стаж роботи складає 18 років.
Основний напрямок наукових досліджень – діагностування авіаційних газотурбінних двигунів.
Читає курс лекцій з дисциплін: «Основи технічної діагностики», «Авіаційне законодавство», «Міжнародне та державне регулювання льотної придатності повітряних суден».
Автор 75 наукових та навчально-методичних робіт.

Дмитрієв Сергій Олексійович
директор Навчально-наукового аерокосмічного інституту,
д.т.н., професор, професор кафедри за сумісництвом
Народився у 1953 р. у м. Біла Церква. Закінчив механічний факультет КІІЦА у 1977 р. за спеціальністю інженер-механік з технічної експлуатації літальних апаратів і авіаційних двигунів. У 1989 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Діагностування ТРДДзм за параметрами, що вимірюються в експлуатації», отримав вчене звання доцента у 1994 році. Захистив докторську дисертацію на тему “Діагностування проточної частини ГТД на сталих та перехідних режимах роботи” у 1997р., вчене звання професора присвоєно у 2000 р.
Володіє українською, російською та німецькою мовами. Загальний стаж роботи – 48 років, в НАУ – 43 р. За час роботи в університеті займав посади: інженер, асистент, ст. викладач, доцент, професор, зав. кафедри. Читає курс лекцій: «Підтримання льотної придатності повітряних суден (ICAO Doc. 9760)».
Напрям наукової діяльності – “Параметричне діагностування авіаційних ГТД”. Підготував 7 кандидатів наук. Автор понад 145 наукових і науково-методичних праць. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2009 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (2013 р.).

Суслова

СУСЛОВА Галина Андріївна,
директор Інституту ICAO, доцент,
професор кафедри за сумісництвом
Народилася 27 лютого 1930 року. У 1953 р. закінчила факультет англійської мови Горківського державного університету за спеціальністю «Викладач англійської мови вищої і середньої освіти», у 1965 р. – командний факультет Ленінградської академії цивільної авіації за спеціальністю «Бортовий перекладач».У 1953-1956 рр. працювала викладачем кафедри англійської філології Вільнюського університету. З 1956 р. працює у Київському інституті цивільного повітряного флоту (з 2000 р. – Національний авіаційний університет): викладач (1956-1969), доцент (1969-2000), професор кафедри іноземних мов за фахом (2000-2002), професор кафедри англійської філології і перекладу (з 2002). З 2012 р. – професор кафедри збереження льотної придатності АТ. Одночасно декан підготовчого факультету для іноземних громадян (1980-1983), заступник директора Інституту ІСАО (2005-2015), директор Інституту ІСАО (з 2015).
Наукові дослідження пов’язані з розробкою англійського варіанту термінологічної системи цивільної авіації, визначенням ролі авіаційної англійської мови в забезпеченні безпеки авіації. Доцент кафедри іноземних мов (1974), професор кафедри іноземної філології та перекладу НАУ (2002), професор кафедри ІСАО (2008). Має великий досвід роботи з підготовки льотних екіпажів багатьох країн світу. Заслужений працівник освіти України (2000).
Як спеціаліст високої кваліфікації залучається до розробки та реалізації міжнародних програм з перепідготовки та підвищення кваліфікації авіаційних спеціалістів. Являється керівником Інституту ІСАО, який увійшов до складу Мережі навчальних організацій ЄКЦА (Європейська Конференція цивільної авіації) (2012). Нагороджена грамотою Міжнародної організації цивільної авіації «За активну та багатолітню підтримку діяльності ІСАО та визначний особистий внесок у розвиток світової цивільної авіації» (2010).
Почесний професор Корейського авіаційного інституту, Вільнюського технологічного університету. Має державні нагороди України, Угорщини, Болгарії, Литви, Бельгії.
Експерт Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО), член Всесвітньої організації жінок. Автор понад 180 наукових праць.

Бурлаков Вадим Іванович,
к.т.н., професор, професор кафедри
Народився у 1943 р. у с. Повалиха, Алтайського краю. Закінчив механічний факультет КІІЦА у 1966 р. Кандидат технічних наук, професор. Володіє англійською мовою. Загальний стаж роботи понад 48 років. У 1976 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка методу діагностування авіаційних турбогвинтових двигунів». Отримав вчене звання доцент у 1980 році, а вчене звання професор у 2004 році. Посади за час роботи в університеті: інженер аеродрому  КІІЦА; ст. інженер НДЧ; асистент, аспірант, доцент кафедри ТЕЛА і АД; професор кафедри збереження льотної придатності авіаційної техніки.
Автор понад 80 наукових робіт та методичних розробок.

ГончаренкоГОНЧАРЕНКО Андрій Вікторович
д.т.н. доцент, професор кафедри
Народився у 1962 р. у м. Херсоні. Закінчив: Одеський інститут інженерів морського флоту у 1984 році, інженер-механік. В НАУ з 1997 року. Працював на кафедрах НАУ на посадах інженер, асистент, доцент. Закінчив аспірантуру в НАУ у 2004 році при кафедрі механіки. Кандидатську дисертацію на тему «Керування підтриманням безпеки польотів через технічні та витратні чинники», за спеціальністю 05.13.03 – Системи та процеси керування, захистив у 2005 р. З 2005 р. працює на кафедрі збереження льотної придатності авіаційної техніки. Викладає дисципліни англійською мовою. Закінчив підготовку в докторантурі НАУ при кафедрі механіки у 2015 році. Підготував до захисту докторську дисертацію.
Загальний трудовий стаж роботи складає 36 років.
Основний напрямок наукових досліджень – оптимальне керування експлуатацією активних транспортних систем.
Автор110 наукових та навчально-методичних робіт.

Салімов Ринат Мартинович
к.т.н., доцент, доцент кафедри
Народився у 1956 року в місті Ташкент. У 1979 році закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації (КІІЦА) і отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Експлуатація літальних апаратів і двигунів». З 1979 р. по 1982 р. працював на авіаційно-технічній базі Ташкентського об’єднаного авіаційного загону на посадах інженера-стажиста, інженера зміни, начальника зміни. З 1982 р. по 2010 р. працював у КІІЦА (КМУЦА, НАУ) на посадах інженера, асистента, завідувача науково-дослідної лабораторії НДЛ-1 кафедри ТЕЛА, начальника відділу організації та впровадження науково-технічних розробок,  директора інституту післядипломного навчання, проректора з корпоративного управління. З 2010 р. по 2015 р. працював виконуючим обов’язки ректора Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва та дизайну ім. Михайла Бойчука. З 2016 р. доцент кафедри ЗЛПАТ. У 2000 р. захистив дисертацію «Управління процесами технічного обслуговування цивільних повітряних суден на основі застосування сучасних інформаційних технологій» і було присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» (диплом кандидата наук ДК006774). Результати дисертації впроваджені в Україні, Узбекистані, Литві, Казахстані, Росії.
У 2001 році присвоєно вчене звання доцента.
Автор понад 50 наукових праць у галузі математики та інформаційних технологій, проблем управління, державного регулювання авіатранспортної діяльності. Пройшов перепідготовку та підвищення кваліфікації у галузі менеджменту, управління фінансами, управління підприємствами, актуальних проблем розвитку системи продовженої професійної підготовки.

Максимов Володимир Олексійович,
к.т.н., доцент кафедри
У 1980 р. закінчив з відзнакою Київський інститут інженерів цивільної авіації по спеціальності “Експлуатація літальних апаратів і авіаційних двигунів”. Кандидат технічних наук з 1989 року. Має досвід роботи керівником авіаційної галузі з колективом 75000 працівників.
Працював в органах управління ЦА Європи (член Координаційного комітету Європейської Конференції ЦА, відповідальний за розвиток аеропортів Європи і здоров’я авіапасажирів).
Приймав активну участь в роботі Асамблей ICAO. Керівник авторського колективу розробників стандарту ICAO з питань забезпечення здоров’я авіапасажирів. Брав участь у розробленні Повітряного кодексу України, проектів постанов і розпоряджень Кабінету міністрів України.
Керівник робочих груп з розробки Програми розвитку цивільної авіації України і Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат цивільної авіації, які були затверджені постановами Кабінету міністрів України.
З 1997 по 1998 р.р. – Перший заступник Міністра транспорту – Голова Укравіації.
Генеральний директор Державного авіаційного підприємства “Україна” з 2000 по 2002 р.р.
Заступник Міністра транспорту – директор Державного департаменту авіаційного транспорту України з 2002 по 2004 р.р.
Голова Державної служби з нагляду за безпекою авіації (керівник центрального органу державної виконавчої влади) з 2004 по 2005 р.р.
Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць

ПорваПорва Василь Володимирович
доцент кафедри за сумісництвом
Народився у 1952 р. у м. Москві. Закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації у 1976 р. та отримав кваліфікацію інженер-механік. Володіє англійською мовою. Загальний стаж роботи понад 35 років, в НАУ працює з 1976 року . За час роботи в університеті обіймав посади: інженер, зав. навчальною лабораторією, асистент, ст. викладач, доцент.
Напрям наукової діяльності – ефективність процесів технічного обслуговування та ремонту.
Автор понад 35 наукових та навчально-методичних праць.

Молодцов Микола Федорович
к.т.н., с.н.с., доцент кафедри
Народився у 1952 р. у с. Воздвиженське Заветлужського району Горківської області.
У 1972 р. закінчив Іркутське військове авіаційно-інженерне училище. У 1984 році закінчив Київське вище військове авіаційно-інженерне училище, з відзнакою. У 1984-1986 рр. – викладач літакового циклу Ачинського вище військове авіаційно-технічне училище.
У 1986-1989 рр. – ад’юнктура кафедри безпеки польотів Київського вищого військового авіаційно-інженерного училища. З 1989 по 1990 р. – викладач кафедри безпеки польотів КВВАІУ.
З 1990 р. кандидат технічних наук. З 1990 по 1993 р. – заступник начальника факультету літальних апаратів КВВАІУ. У 1997 р. отримав вчене звання с.н.с. З 1993 р. по 2002 р. – начальник науково – дослідного відділу “Капітально-відновлювального ремонту АТ та озброєння”. З 2002 по 2004 р. – заст. ген директора по супроводженню експлуатації і ремонту авіаційних двигунів
ЗАО «УРАРП». З 2004 р. доцент кафедри.
Автор понад 30 наукових праць та методичних розробок

Богданович Олександр Іванович
к.т.н., доцент, доцент кафедри
Народився у 1951 р. в м. Ніжин, Чернігівської області. Закінчив КІІЦА у 1975р. У 1987 році захистив кандидатську дисертацію. Вчене звання доцент отримав у 1989 році. Володіє англійською мовою. Загальний стаж роботи 43 роки, з них в НАУ – 32 років.
Посади під час роботи в НАУ: завідуючий лабораторією, старший викладач, з 2000 року доцент кафедри технічної експлуатації засобів транспортування та зберігання ПММ. З 2003 по 2006 роки працював доцентом кафедри технічного сервісу в Національному аграрному університеті.
На кафедрі збереження льотної придатності авіаційної техніки працює з 2006 р. Напрям наукової діяльності – Кінетичні та енергетико-активаційні критерії оцінки зносостійкості матеріалів трибоспряжень.
Автор 48 наукових праць і науково-методичних робот, має 1 патент та 6 авторських свідоцтв.

Пучков Юрій Павлович
к.т.н., доцент, доцент кафедри
Народився у 1949 р. у м. Чита. У 1970 р. закінчив Харківське військове авіаційно-технічне училище. У 1976 році закінчив Київське вище військове авіаційно-інженерне училище.
У 1976 – 1978 рр. – начальник відділення учбової лабораторії кафедри безпеки польотів КВВАІУ. З 1983 по 1985 рр. – викладач кафедри авіаційної техніки у Сизранському вищому військовому авіаційному училищі льотчиків на кафедрі авіаційної техніки. З 1985 по 1997 рр. – викладач, старший викладач, начальник кафедри безпеки польотів Київського ВВАІУ. З 1991 р. кандидат технічних наук. Вчене звання доцент отримав у 1995 році. Наукові дослідження пов’язані з дослідженням впливу відмов силової установки на БП вертольоту. З 1997 по 2005 рр. – викладач, зав. кафедри безпеки польотів Українського державного учбового – сертифікаційного центру цивільної авіації. З 2005 р. – доцент кафедри збереження льотної придатності авіаційної техніки.
Автор понад 40 наукових праць та методичних розробок.

Туз

ТУЗ Микола Дмитрович
к.т.н., доцент, доцент кафедри
Народився у 1956 р. у м. Бахмач Чернігівської області. Закінчив Київський інститут інженерів ЦА у 1979 році і отримав кваліфікацію інженер-механік. З березня 1979 року працював в ОКБ О.К. Антонова, інженер-конструктор. 1980-82 рр. – аспірант КІІЦА, 1983-88 рр. – науковий співробітник Галузевої науково-дослідної лабораторії №11 «Експлуатаційна надійність та технологічність паливних, масляних та гідрогазових систем повітряних суден».
З листопада 1988 р. по 2004 р. – завідувач ГНДЛ №11 КІІЦА. В 2001-2004 рр. за сумісництвом працював завідувачем сектору організації та впровадження наукових розробок Науково-дослідного інституту авіації. 2004-2009 рр. – доцент кафедри конструкції літальних апаратів НАУ, 2010-2014 рр. – керівник лабораторії «Експлуатаційна надійність та технологічність повітряних суден» НДЧ НАУ, старший науковий співробітник, з 2015 р. – доцент кафедри збереження льотної придатності авіаційної техніки.
Тема кандидатської дисертації «Забезпечення захисту паливних систем від вільної вологи при експлуатації літаків» за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Співавтор, відповідальний виконавець та науковий керівник більше 130 госпдоговірних науково-дослідних робіт та їх етапів, значна частина яких військового призначення. Загальний трудовий стаж роботи складає 39 років.
Основний напрямок наукових досліджень – хіммотологічна надійність авіаційної техніки, методи діагностування агрегатів авіаційних функціональних систем, багато- та повнофакторне фізичне та математичне моделювання працездатності технічних об’єктів.
Автор 76 наукових праць.

РугайнРУГАЙН Олександр Володимирович
к.т.н. доцент, доцент кафедри
У 1972 році з відзнакою закінчив Київське вище інженерно-авіаційне військове училище Військово-повітряних Сил за спеціальністю автоматичне електро- та приладове обладнання пілотуємих літальних апаратів. Військову службу розпочав у 1972 р. з посади інженера з авіаційного обладнання авіаційного полку, з 1975–1978 рр. − ад’юнкт кафедри N31 Київського ВВАІУ, з 1978–1980 рр. − викладач, старший викладач, начальник кафедри електротехніки та електричних вимірювань Іркутського ВВАІУ. У 1979 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Озброєння і військова техніка». Вчене звання доцент отримав у 1986 р.
У 1990–1997 рр. займав посади від старшого інспектора до начальника групи апарату Міністра оборони України.
З 2003 р. працює в НАУ на посаді доцента кафедри військового факультету. З 2011 р. працює на посаді доцента кафедри збереження льотної придатності авіаційної техніки факультету літальних апаратів АКІ НАУ.
Загальний трудовий стаж складає 49 років. Стаж педагогічної роботи у ВНЗ – 35 років, в НАУ – 10 років. Автор 80 наукових та навчально-методичних праць, а також є автором 2 винаходів та 10 авторських творів.

Смірнов Юрій Іванович,
к.т.н., доцент кафедри
Народився у 1959р. в м. Миколаїв. Закінчив КІІЦА у 1982р. за спеціальністю  “Експлуатація літальних апаратів і двигунів”. У 1989 році захистив кандидатську дисертацію.
Загальний трудовий стаж складає 34 роки. Загальний стаж  науково-педагогічної роботи складає 14 років,  в тому числі в НАУ – 12  років.
Посади за час роботи в університеті: інженер, асистент, доцент.
З 2018 р. – доцент кафедри збереження льотної придатності авіаційної техніки.
Автор понад 23 наукових та навчально-методичних праць.

Євсюков Євген Юрійович,
старший викладач кафедри
Народився у 1956 р. у м. Києві. Закінчив Київський інститут інженерів ЦА у 1990 р. Володіє англійською мовою. Загальний стаж роботи 25 років. Посади за час роботи в університеті: технік, інженер, асистент. З 2015 року – старший викладач кафедри.
Автор понад 23 наукових та навчально-методичних праць.

Вознюк Андрій Петрович,
старший викладач кафедри
Народився – 1979 р. у м. Києві. У 2005 році закінчив Національний авіаційний університет і поступив на роботу до кафедри “Авіаційних двигунів” на посаду асистента, згодом працював на посаді старшого викладача.
З 2018 року старший викладач “Кафедри збереження льотної придатності авіаційної техніки.”Під час роботи в університеті викладав, англійською мовою, наступні дисципліни: “Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції”, “Конструкція авіаційної техніки”; “Конструкція газоперекачувального агрегату”; “Статистичне оцінювання і прийняття рішень”; “Теплотехнічні вимірювання та прилади”, “Основи прикладних інженерних технологій”.
Основні напрямки наукових досліджень – виробництво, технічне обслуговування АТ.
Має понад 15 наукових і науково-методичних праць.


Статніков Юрій Якович
асистент кафедри
Народився у 1949 р. у м. Лігниця, Польща. Закінчив механічний факультет КІІЦА з відзнакою у 1977 р., був залишений в інституті, де працював інженером НДС, а з 1978 по 1997 рр. – асистентом кафедри ТЕЛА і АД. З 1997 по 2007 рр. працював викладачем Українського державного учбового сертифікаційного центру ЦА. З 2007 р. по теперішній час – асистент кафедри ЗЛП АТ. Загальний стаж роботи 48 років, в НАУ – 29 років.
Автор 30 науково-методичних праць.

Попов Д.
ПОПОВ Дмитро Вікторович
асистент кафедри
Народився у 1982 р. у м. Болград, Одеської області. З відзнакою закінчив у 2006 році магістратуру НАУ за спеціальністю «Виробництво, технічне обслуговування та ремонт авіаційної техніки». 2006 – 2009 рр. аспірант кафедри. З 2009 – 2012 рр. молодший науковий співробітник, а з 2012 року асистент кафедри збереження льотної придатності авіаційної техніки.
Володіє англійською та болгарською мовами.
Основний напрямок наукових досліджень – оптимізація процесів технічної експлуатації авіаційної техніки.
Автор понад 30 наукових праць.

Суровцев

СУРОВЦЕВ Олександр Юрійович
асистент кафедри
Народився – 25.12.1966 р. у м. Феодосія (АРК). У 1984 році поступив у Харківський авіаційний інститут (ХАІ), та взявши академічну відпустку з1985 по 1987 роки пройшов службу в рядах радянської армії (Забайкальський військовий округ).
По закінченню академічної відпустки продовжив навчання у ХАІ. У 1992 році закінчив навчання у ХАІ та отримав вищу освіту за спеціальністю літакобудування з кваліфікацією інженер – механік. 1992р.– прийнятий на роботу у відділ ОМТС Жулянського машинобудівного заводу ЖМЗ (тепер «Візар») провідним інженером.
З 1997 по 2015 роки працював в асоціації «Укравіапром». З 2015 року – асистент кафедри збереження льотної придатності авіаційної техніки.
Загальний трудовий стаж роботи складає 30 років.