Вчена рада

Склад Вченої ради АКІ

Шмаров Валерій Миколайович – голова вченої ради, директор інституту, д.т.н., професор

Дмитрієв Сергій Олексійович – заступник голови вченої ради, завідувач кафедри ЗЛП АТ, д.т.н., професор

Йовенко Сергій Іванович – секретар вченої ради, доцент кафедри авіаційних двигунів, к.т.н.

Астанін В’ячеслав Валентинович – завідувач кафедри механіки, д.т.н., професор

Борисова Людмила Василівна – голова профбюро АКІ

Єнчев Сергій Васильович – заступник декана механіко-енергетичного факультету, доцент кафедри АЕМ, к.т.н., доцент

Бадах Валерій Миколайович – в.о. завідувач кафедри гідрогазових систем

Захарченко Віктор Панасович – завідувача кафедри  кафедри АЕМ, к.т.н, доцент

Зіатдінов Юрій Кашафович – директор ННЦ НАУ, д.т.н., професор

Ігнатович Сергій Ромуальдович –   завідувач кафедри КЛА, д.т.н., професор

Іщенко Сергій Олександрович – завідувач кафедри АДтаБП, д.т.н., професор

Карускевич Михайло Васильович – професор кафедри КЛА, д.т.н., професор

Кравцов Віктор Іванович – професор кафедри машинознавства, д.т.н, професор

Касьянов Володимир Олександрович – професор кафедри механіки, д.т.н., професор

Кіндрачук Мирослав Васильович – завідувач кафедри машинознавства,

д.т.н., професор

Козлов Володимир Вікторович – професор кафедри авіаційних двигунів, к.т.н., доцент

Кудрін Анатолій Павлович  –  ТВВАТ, к.т.н., професор

Кулик Микола Сергійович – завідувач кафедри авіаційних двигунів, д.т.н професор

Кузнєцова Олена Яківна – завідувач кафедри ТтаПФ, д.п.н., доцент

Лабунець Василь Федорович – професор кафедри машинознавства, к.т.н., професор

Ладогубець Наталія Віталіївна –  декана механіко-енергетичного факультету, к.п.н., доцент

Пєрєверзєв Олександр Михайлович – професор кафедри АДтаБП, к.т.н, професор НАУ

Сидоренко Олександр Юрійович – декан факультету літальних апаратів, к.т.н. доцент

Тамаргазін Олександр Анатолійович – завідувач кафедри технологій аеропортів, д.т.н., професор

Терещенко Юрій Матвійович – професор кафедри авіаційних двигунів, д.т.н., професор

Харченко Олена Василівна – асистент кафедри технологій аеропортів

Хімко Андрій Миколайович – доцент кафедри ТВВАТ, к.т.н., доцент

Шевчук Віталій Серафімович – професор кафедри механіки, к.т.н., професор НАУ

студдиректор АКІ

голова студ.профспілки АКІ

студдекан факультету літальних апаратів

студдекан механіко-енергетичного факультету